Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Prasības uzskaitvedībā kļūs stingrākas


Viņas Majestātes Ieņēmumu dienests un Muitas pārvalde turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību tam, kā tiek organizēta uzņēmuma dokumentu apgrozījuma shēma. Tiks veikta virkne pārbaužu, lai pārliecinātos, ka uzņēmumi godprātīgi ved uzskaitvedību, kas palīdz nonākt pie precīzāka rezultāta gada atskaitē un iekasēt pareizus nodokļus valsts budžetā. Uzņēmumi, kuru uzskaitvedības dati būs nepilnīgi pirmās pārbaudes laikā, tiks apmeklēti vairākkārt līdz tie atbildīs standartiem. Ieņēmumu dienests līdz šim nav iekasējis nekādas soda naudas par uzskaites standartu pārkāpumiem un ir pastiprināti informējis par pareizu dokumentu organizāciju uzņēmumā. Tā kā šāda prakse nav izrādījusies efektīva, taktika tiks mainīta. Sākot ar šā gada 4.novembri ieņēmumu dienests veiks pārbaudes Edinburgā, Glāzgovā, Leeds, Bredfordā un Stokportā. Šīs pilsētas ir izraudzītas pirmajām pārbaudēm, lai izvērtētu jaunās programmas efektivitāti un ekonomisko pamatojumu. Viņas Majestātes Ieņēmumu dienests un Muitas pārvalde ciešāk sadarbosies ar nodokļu konsultantiem (grāmatvežiem), lai ieviestu stingrākas normas uzskaitvedībā UK teritorijā. Daudzi ieņēmuma dienesta aģenti jau tagad pievērš stingrāku uzmanību, lai viņu klientu nodokļi tiktu aprēķināti iespējami precīzāk un uzņēmumi, kurus pārstāv grāmatveži tiks mazāk traucēti šādu pārbaužu laikā, jo ieņēmumu dienests ir atzinis, ka kļūdu skaits aģentu pārstāvētos uzņēmumos ir niecīgs, salīdzinot ar patstāvīgiem uzņēmumiem. Ko tas nozīmē uzņēmējam?

 • Ja Jūs saņēmāt vēstuli no HMRC līdz 23/10/2013 vai šajā datumā ar aptauju par Jūsu uzskaitvedības metodiku, lūdzu atbildiet, Jūsu uzņēmums ir izraudzīts tematiskai pārbaudei un ar Jums sazināsies vairākkārt līdz atbildes būs apmierinošas;

 • Ja Jums vēl nav pieteikta pārbaude, Jums tiks dota iespēja apmeklēt informējošu konsultāciju par pareizu uzskaitvedību UK teritorijā;

 • Ja Jums jau ir pieteikta šī tematiskā pārbaude, arī tad Jums tiks piedāvāta informācija par pareizu uzskaitvedības organizāciju UK teritorijā;

 • Ja Jūs gaidāt citu pārbaudi, tā netiek atcelta ar šīm tematiskajām pārbaudēm.

Ko prasīs inspektors?

 • Jums ir jāprot pastāstīt kā tiek veikta uzņēmējdarbība, Jums ir jābūt skaidriem nodokļu jautājumiem un ar tiem saistītiem procesiem;

 • Jums būs jāprezentē Jūsu uzskaitvedības metodika;

 • Jums prasīs parādīt piemēru darījumam, kā tas tiek atspoguļots uzskaitvedībā, parasti tiek prasīti pēdējie 4 mēneši;

Apkopojot informāciju, inspektors izdarīs secinājumu vai Jūsu uzskaitvedība atbilst standartiem un vai ir saprotama trešai personai. Ar Jums tiks izrunāti jautājumi, par to kā uzlabot esošo uzskaitvedības sistēmu un par to kas notiks tālāk. Kas var notikt tālāk?

 • Ja Jūsu uzskaitvedības metodika ir apmierinoša, inspektors par to paziņos Jums dažas dienas vēlāk rakstiskā veidā un ar to beigsies tematiskās pārbaudes process.

 • Ja Jums ir nepieciešams uzlabot savu uzskaites sistēmu, Jums iespējams būs jāmaksā soda nauda. Ieņēmumu dienests parasti dod iespēju laboties un uzreiz nesoda, ja vien pārkāpums nav pārāk smags un nerada aizdomas par apzinātu krāpšanu. Ja šī iespēja Jums tiks dota, Jūs iegūsiet papildus laiku, lai savestu uzskaitvedību kārtībā un sniegs Jums informatīvu atbalstu, lai tas notiktu. Pēc šāda gadījuma parasti seko vairākas pārbaudes, kurās tiek konstatēti uzlabojumi vai turpmāka palīdzība, nu jau ar soda naudām. Otrā pārbaude parasti seko pēc 3 mēnešiem. Ja pēc otrās pārbaudes netiks konstatēti pārkāpumi, parasti soda nauda tiek pielīdzināta nullei.

 • Ja Jūsu uzskaitvedības metodes neuzlabojas, soda nauda ir neizbēgama. Pirmajā reizē tā parasti ir neliela – GBP500.00 apmērā. Uzņēmumiem, kuri darbojas pirmo gadu, soda nauda parasti nepārsniedz GBP250.00. Ja ieņēmumu dienests konstatē faktu, ka esat iznīcinājis kādus no saviem datiem uzskaitvedībā, soda naudas apmērs ir GBP3000.00.

 • Ja tiek atklāti nepatiesi ieraksti grāmatvedības datos, tiek piemērota soda nauda un ir garantētas atkārtotas pārbaudes nākamajos divos gados.

 • Konstatējot nepilnības uzskaitē, ieņēmumu dienests var pieņemt lēmumu par nodokļu auditu, jo tas ir pietiekams pamats, lai uzskatītu, ka Jūsu nodokļi tiek maksāti nekorekti.

Pārliecinieties jau šodien, vai Jūs esat reģistrēts visiem nepieciešamajiem nodokļiem – algām, pievienotas vērtības nodoklim, celtniecības shēmai un uzņēmuma ienākuma nodokļiem! Lai Jums veiksmīgas pārbaudes!

#Izmaiņas

Jactin House, 24 Hood st, Ancoats Urban Village, Manchester, M4 4WX

©2017 by Uzņēmējs UK