Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Vienkāšotais Self-Assessment (SA)


SA - Self Assessment - Iedzīvotāja ienākuma deklarācija

HMRC -Her Majesty Revenue and Customs - Viņas majestātes ieņēmumu un muitas pārvalde


Vienkāršotais SA ir jauns veids kā HMRC kontrolēs pareizu nodokļu nomaksu un atvieglos dzīvi miljoniem nodokļu maksātāju, kuriem agrāk bija jāsniedz šī deklarācija.


KĀDĒĻ TIEK VEIKTAS ŠĪS IZMAIŅAS


Pašreiz ir apmēram 11 miljonu cilvēku, kuri sniedz iesniedz šo atskaiti katru gadu, norādot HMRC savus gada ienākumus. Daļa no šiem datiem HMRC (Viņas majestātes ieņēmumu un muitas pārvaldei) ir pieejama ārpus šīm atskaitēm. Šo jauno sistēmu sauks SIMPLE ASSESSMENT (vienkāršotā kontrole).


KO TAS NOZĪMĒ MUMS


No 2017.gada septembra HMRC vairs nepieprasīs SA sākot ar divām iepriekš obligātām grupām:

  • jaunie pensionāri, kuri saņem lielāku pensiju par neapliekamo valsts minimumu 16/17 taksācijas gadā;

  • nodarbinātie, kupri ir maksājuši nepietiekamu nodokli, jo ir piemērots nepareizs nodokļu kods (tax code);

Visi esošie pensionāri, kuri jau iesniedz deklarāciju, jo ienākumi pārsniedz neapliekamo minimumu, tiks noņemti no sistēmas ar 18/19 taksācijas gadu.


KĀ APRĒĶINS NOTIKS TURPMĀK


Tā vietā, lai nodokļu maksātājiem liktu nodot pārskatus un aizpildīt lieku informāciju, HMRC izmantos datus, kuri jau ir pieejami nodokļu pārmaksas vai deficīta gadījumā, kalkulācijas vajadzībām.

Nodokļu maksātāji ar sarežģītākām nodokļu shēmām arī būs ieguvēji, jo esošā informācija tiks aizpildīta jau automātiski no HMRC puses.


MANI TAS SKAR, KO DARĪT


Sakot ar 2017.gada septembri HRMC nodokļu maksātājiem, kurus skar šīs izmaiņas, nosūtīs nodokļu kalkulāciju vēstules veidā. Tā var būs P800 forma vai vienkāršotais SA (PA302).

Šī vēstule norādīs informāciju par:

  • ienākumiem;

  • pensijām;

  • valsts pabalstiem;

  • uzkrājumu ienākumiem;

  • darbinieku labumiem;


Viss, kas ir jādara nodokļu maksātājiem, ir jāpārliecinās vai informācija ir pareiza un jānomaksā rēķins līdz norādītajam datumam šajā vēstulē.

Ja nodokļu maksātājs ir pārliecināts par kļūdu šajā vēstulē, viņam tiek dotas 60 dienas, lai sazinātos ar HMRC un to labotu, citādi šī informācija tiks uztverta kā patiesa un paziņojot par jebkādu kļūdu pēc 60 dienām HMRC var uzlikt sodu. Protams, to var apelēt parastajā 30 dienu režīmā, kurš pastāv pašreiz.


Izmaiņas publicētas 22/09/2017

#Izmaiņas